O systemie


System Panel Wnioskodawcy FEO 2021-2027 jest częścią Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 mającego na celu wsparcie bieżącego procesu zarządzania i monitorowania programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”.

Podstawową funkcjonalność w ramach Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027 stanowi generator wniosków o dofinansowanie. Jest to elektroniczny formularz wniosku, który pomaga spełnić wymogi techniczne i formalne (poprzez zastosowanie odpowiednich walidacji i ograniczeń) określone w dokumentacji konkursowej.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach FEO 2021-2027 są zobligowani do wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie w Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027.

System zarządzany jest w zakresie merytorycznym przez Departament Programowania Funduszy Europejskich UMWO, natomiast w zakresie technicznym przez Departament Cyfryzacji UMWO.